Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12887

06.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
07.10.2020 - 13.10.2020
Od 06.06.2017
06.06.2017 - 06.10.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
20.01.2020 20.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
28.01.2019 28.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
31.01.2018 22.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2018 22.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.10.2020
06.10.2020
05.06.2017

24.11.2020

25.11.2020