Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12874

06.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 06.06.2017
Od 06.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.01.2021 29.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
22.07.2020 22.07.2020 iný dôvod
15.01.2020 15.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
21.01.2019 21.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.04.2020
12.12.2017
05.06.2017

05.03.2021

05.03.2021