Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12869

06.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 06.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
13.07.2020 13.07.2020 iný dôvod
28.01.2020 27.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.01.2019 21.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2018 08.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.01.2020
13.12.2017
05.06.2017

24.11.2020

25.11.2020