Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12816

03.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 03.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
24.01.2020 23.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
24.07.2019 01.07.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
25.01.2019 24.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
25.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
17.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.06.2017

27.05.2020

29.05.2020