Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12740

01.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 16.10.2019
Od 16.10.2019
01.06.2017 - 15.10.2019
01.06.2017 - 15.10.2019
01.06.2017 - 15.10.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
06.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
15.10.2019
24.08.2018
31.05.2017

12.12.2019

12.12.2019