Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12714

31.05.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 31.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.09.2020 02.09.2020 iný dôvod
11.02.2020 10.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
24.01.2019 23.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2018 08.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
08.06.2020
14.12.2017
30.05.2017

22.10.2020

23.10.2020