Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12653

30.05.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 30.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.09.2020 08.09.2020 iný dôvod
29.01.2020 28.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
28.02.2019 28.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
25.01.2018 25.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
07.09.2020
13.12.2017
29.05.2017

22.10.2020

23.10.2020