Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12647

30.05.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 30.05.2017
30.05.2017 - 21.02.2020
30.05.2017 - 21.02.2020
30.05.2017 - 21.02.2020
30.05.2017 - 21.02.2020
30.05.2017 - 21.02.2020
30.05.2017 - 21.02.2020
30.05.2017 - 21.02.2020
30.05.2017 - 21.02.2020
30.05.2017 - 21.02.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.02.2020
29.05.2017

19.01.2021

19.01.2021