Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12635

30.05.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 30.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 30.05.2017 Ing. Ľubomír Kubovič

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.01.2021 29.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
30.07.2020 30.07.2020 iný dôvod
12.02.2020 12.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
19.01.2019 18.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
24.01.2018 24.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
10.02.2020
13.12.2017
29.05.2017

11.05.2021

11.05.2021