Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12612

27.05.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.12.2018
15.12.2017 - 06.12.2018
27.05.2017 - 14.12.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.01.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.01.2019 22.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2018 23.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
06.12.2018
14.12.2017
26.05.2017

15.07.2020

15.07.2020