Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12606

27.05.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 27.05.2017
Od 27.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.02.2020 28.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
14.03.2019 28.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
26.05.2017

05.03.2021

05.03.2021