Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12334

18.05.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.01.2020
18.05.2017 - 20.01.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
18.05.2017 - 20.01.2020 Ing. Ladislav Vysoký

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.01.2020
17.05.2017

24.11.2020

25.11.2020