Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12316

18.05.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 29.01.2020
Od 01.10.2019
Od 01.10.2019
Od 01.10.2019
Od 01.10.2019
Od 01.10.2019
Od 01.10.2019
Od 01.10.2019
01.10.2019 - 28.01.2020
01.10.2019 - 28.01.2020
29.06.2019 - 30.09.2019
16.04.2019 - 30.09.2019
18.01.2019 - 30.09.2019
18.01.2019 - 30.09.2019
18.01.2019 - 30.09.2019
18.01.2019 - 30.09.2019
18.01.2019 - 30.09.2019
18.01.2019 - 28.06.2019
08.11.2018 - 30.09.2019
08.11.2018 - 30.09.2019
08.11.2018 - 30.09.2019
08.11.2018 - 17.01.2019
01.03.2018 - 30.09.2019
01.03.2018 - 30.09.2019
12.12.2017 - 30.09.2019
12.12.2017 - 30.09.2019
12.12.2017 - 30.09.2019
12.12.2017 - 07.11.2018
29.09.2017 - 30.09.2019
29.09.2017 - 28.06.2019
02.08.2017 - 30.09.2019
02.08.2017 - 30.09.2019
02.08.2017 - 06.02.2018
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 30.09.2019
18.05.2017 - 21.05.2019
18.05.2017 - 21.05.2019
18.05.2017 - 21.05.2019
18.05.2017 - 14.02.2019
18.05.2017 - 14.02.2019
18.05.2017 - 17.01.2019
18.05.2017 - 17.01.2019
18.05.2017 - 17.01.2019
18.05.2017 - 07.11.2018
18.05.2017 - 07.11.2018
18.05.2017 - 07.11.2018
18.05.2017 - 07.11.2018
18.05.2017 - 11.12.2017
18.05.2017 - 11.12.2017
18.05.2017 - 11.12.2017
18.05.2017 - 11.12.2017
18.05.2017 - 28.09.2017
18.05.2017 - 28.09.2017
18.05.2017 - 01.08.2017
18.05.2017 - 01.08.2017
18.05.2017 - 01.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
27.02.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
06.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
28.01.2020
30.09.2019
28.06.2019
21.05.2019
15.04.2019
14.02.2019
17.01.2019
07.11.2018
28.02.2018
06.02.2018
11.12.2017
28.09.2017
01.08.2017
17.05.2017

15.07.2020

15.07.2020