Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12124

12.05.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
12.05.2017 - 10.07.2019 Marián Nemec

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
06.01.2021 06.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
03.01.2020 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
12.07.2019 09.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
10.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
04.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
10.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku
15.11.2017 14.11.2017 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
10.07.2019
14.11.2017
11.05.2017

05.03.2021

05.03.2021