Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12007

10.05.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 10.05.2017
Od 10.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
10.05.2017 - 21.01.2019 František Dudžák
10.05.2017 - 21.01.2019 Bc. Juraj Krempaský

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
23.01.2020 20.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.01.2019
09.05.2017

19.01.2021

19.01.2021