Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11981

06.05.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 06.05.2017
Od 06.05.2017
Od 06.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
27.01.2020 27.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2019 08.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.04.2020
30.11.2017
05.05.2017

22.10.2020

23.10.2020