Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11978

06.05.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 28.10.2020
Od 28.10.2020
Od 30.06.2020
21.02.2020 - 29.06.2020
23.01.2020 - 20.02.2020
Od 06.05.2017
06.05.2017 - 22.01.2020
06.05.2017 - 22.01.2020
06.05.2017 - 22.01.2020
06.05.2017 - 22.01.2020
06.05.2017 - 22.01.2020
06.05.2017 - 22.01.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
23.01.2020 - 29.06.2020 Pavol Štuller

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
21.01.2021 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
28.01.2019 20.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2018 08.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.10.2020
29.06.2020
20.02.2020
22.01.2020
02.07.2019
15.01.2019
23.06.2017
05.05.2017

25.01.2021

25.01.2021