Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11878

03.05.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 03.05.2017
Od 03.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.01.2020 06.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2019 11.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
19.01.2018 19.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
17.12.2019
02.05.2017

24.11.2020

25.11.2020