Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11851

28.04.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 28.04.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.01.2021 04.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
07.01.2019 07.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.04.2017

19.01.2021

19.01.2021