Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11815

27.04.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 30.09.2020
02.03.2019 - 29.09.2020
02.03.2019 - 29.09.2020
02.03.2018 - 01.03.2019
10.01.2018 - 01.03.2018
27.04.2017 - 09.01.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.01.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
24.01.2018 23.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
29.09.2020
01.03.2019
01.03.2018
09.01.2018
09.11.2017
26.04.2017

19.01.2021

19.01.2021