Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11776

26.04.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 01.10.2020
02.03.2019 - 30.09.2020
02.03.2019 - 30.09.2020
03.03.2018 - 01.03.2019
10.01.2018 - 02.03.2018
26.04.2017 - 09.01.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.01.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2019 22.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
24.01.2018 23.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
30.09.2020
01.03.2019
02.03.2018
09.01.2018
10.11.2017
25.04.2017

19.01.2021

19.01.2021