Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11767

25.04.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.04.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
07.02.2019 - 08.07.2019 Ing. Jozef Keruľ

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.07.2020 08.07.2020 iný dôvod
18.02.2020 17.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.02.2019 08.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
05.05.2020
08.07.2019
06.02.2019
19.12.2017
24.04.2017

15.07.2020

15.07.2020