Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11720

22.04.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 30.01.2019
Od 22.04.2017
22.04.2017 - 29.01.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
21.01.2020 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
11.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
09.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku
29.09.2017 29.09.2017 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
29.01.2019
21.04.2017

24.11.2020

25.11.2020