Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11660

20.04.2017

03.03.2020

dobrovoľný výmaz


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
29.01.2020 - 03.03.2020
14.03.2018 - 28.01.2020
20.04.2017 - 03.03.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.01.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2019 09.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
16.01.2018 12.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
28.01.2020
13.03.2018
19.04.2017

05.03.2021

05.03.2021