Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

1162

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.05.2017
Od 23.05.2017
01.02.2017 - 22.05.2017
01.02.2017 - 22.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.07.2019 04.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
01.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
22.05.2017

11.05.2021

11.05.2021