Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11607

14.04.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 27.04.2019
Od 27.04.2019
Od 27.04.2019
25.01.2019 - 26.04.2019
25.01.2019 - 26.04.2019
Od 04.07.2017
Od 04.07.2017
04.07.2017 - 24.01.2019
Od 14.04.2017
14.04.2017 - 26.04.2019
14.04.2017 - 24.01.2019
14.04.2017 - 21.08.2017
14.04.2017 - 03.07.2017
14.04.2017 - 03.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 04.07.2017 Ing. Peter Volčko
Od 27.04.2019 PhDr. Ján Volný PhD.
Od 27.04.2019 PhDr. Mgr. Peter Bendík
Od 27.04.2019 Mgr. Slavomír Kopáč
14.04.2017 - 26.04.2019 Michal Sýkora
14.04.2017 - 24.01.2019 JUDr. Štefan Bieľak
04.07.2017 - 24.01.2019 PhDr. Ján Volný PhD.
14.04.2017 - 03.07.2017 Ing. Daniel Marhevka

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.01.2021 04.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2020 13.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
26.04.2019
24.01.2019
21.08.2017
03.07.2017
13.04.2017

19.01.2021

19.01.2021