Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11426

29.03.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.04.2019
29.03.2017 - 18.04.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
26.02.2021 25.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
08.01.2021 07.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2020 09.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.01.2019 21.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
24.02.2021
18.04.2019
28.03.2017

05.03.2021

05.03.2021