Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11328

21.03.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.04.2021
21.03.2017 - 16.04.2021

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
15.01.2021 15.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
29.07.2020 28.07.2020 iný dôvod
04.02.2020 03.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
25.01.2019 24.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
16.04.2021
28.04.2020
22.01.2019
22.03.2018
13.12.2017
20.03.2017

11.05.2021

11.05.2021