Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11308

17.03.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.03.2017
Od 17.03.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
20.01.2020 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
16.03.2017

22.10.2020

23.10.2020