Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11298

16.03.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.10.2018
Od 26.10.2018
Od 26.10.2018
Od 16.03.2017
16.03.2017 - 25.10.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.01.2021 01.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2020 01.07.2020 iný dôvod
04.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
01.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.10.2018
15.03.2017

05.03.2021

05.03.2021