Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11289

15.03.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 15.03.2017
Od 15.03.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
21.02.2020 21.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
29.01.2019 11.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.02.2018 24.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
14.03.2017

22.10.2020

23.10.2020