Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11288

15.03.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 15.03.2017
Od 15.03.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
19.01.2021 19.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
03.02.2020 03.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
16.02.2019 06.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.02.2019 01.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.01.2020
14.03.2017

25.01.2021

25.01.2021