Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11205

07.03.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.03.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
26.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
26.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
26.02.2019 26.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
30.01.2018 29.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
30.11.2017
06.03.2017

05.08.2020

05.08.2020