Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11200

07.03.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.09.2018
Od 07.03.2017
Od 07.03.2017
07.03.2017 - 10.02.2020
07.03.2017 - 06.09.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.08.2019 29.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
24.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
04.09.2020
10.02.2020
06.08.2019
06.09.2018
06.03.2017

19.01.2021

19.01.2021