Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11047

17.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.07.2017
Od 17.02.2017
17.02.2017 - 11.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
10.07.2020 10.07.2020 iný dôvod
27.01.2020 27.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.03.2020
16.07.2018
30.11.2017
11.07.2017
16.02.2017

05.08.2020

05.08.2020