Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11000

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 04.03.2020
Od 04.03.2020
Od 04.03.2020
02.08.2017 - 03.03.2020
02.08.2017 - 03.03.2020
02.08.2017 - 03.03.2020
02.08.2017 - 03.03.2020
01.02.2017 - 01.08.2017
01.02.2017 - 01.08.2017
01.02.2017 - 01.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 04.03.2020 Ing. Michal Cabala PhD.
Od 04.03.2020 Ing. Milan Lodňanek
Od 04.03.2020 Ing. Milan Lipovský

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.01.2021 11.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
03.08.2020 03.08.2020 iný dôvod
03.07.2019 02.07.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
02.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.07.2018 03.07.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
04.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.03.2020
01.08.2017

11.05.2021

11.05.2021