Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10914

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.12.2018
31.01.2018 - 06.12.2018
31.01.2018 - 06.12.2018
02.08.2017 - 30.01.2018
02.08.2017 - 30.01.2018
01.02.2017 - 01.08.2017
01.02.2017 - 01.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.02.2020 28.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
06.12.2018
30.01.2018
01.08.2017

19.01.2021

19.01.2021