Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10598

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.07.2017
01.02.2017 - 13.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.01.2021 04.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
28.10.2019 28.10.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
05.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
23.08.2018 22.08.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
04.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.07.2017

17.04.2021

18.04.2021