Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10531

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 04.04.2017
01.02.2017 - 03.04.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.01.2020 28.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
08.02.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
06.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.04.2017

23.09.2020

24.09.2020