Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10395

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 16.05.2017
01.02.2017 - 15.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
21.07.2020 21.07.2020 iný dôvod
11.02.2020 11.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2019 22.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2018 14.08.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
09.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
17.07.2020
21.01.2019
02.11.2017
15.05.2017

22.10.2020

23.10.2020