Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10364

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 31.03.2017
Od 31.03.2017
01.02.2017 - 30.03.2017
01.02.2017 - 30.03.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
29.01.2021 28.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
07.08.2020 07.08.2020 iný dôvod
13.02.2020 12.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2019 10.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2018 04.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.02.2020
11.12.2017
30.03.2017

05.03.2021

05.03.2021