Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10264

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
01.04.2020 - 08.06.2020
01.04.2020 - 08.06.2020
Od 14.07.2018
Od 12.07.2017
12.07.2017 - 13.07.2018
01.02.2017 - 11.07.2017
01.02.2017 - 11.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
15.01.2020 15.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
31.01.2019 30.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2018 16.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
08.06.2020
31.03.2020
13.07.2018
11.12.2017
11.07.2017

05.08.2020

05.08.2020