Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10142

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 30.03.2019
Od 30.03.2019
Od 30.03.2019
Od 30.03.2019
Od 30.03.2019
Od 30.03.2019
Od 30.03.2019
19.07.2017 - 29.03.2019
01.02.2017 - 18.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
29.03.2019
18.07.2017

15.07.2020

15.07.2020