Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10090

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.02.2020
Od 07.02.2020
Od 07.02.2020
Od 07.02.2020
Od 07.02.2020
Od 07.02.2020
Od 07.02.2020
29.07.2017 - 06.02.2020
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
12.02.2020 11.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
30.06.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
06.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
06.02.2020
28.07.2017

25.09.2020

26.09.2020