Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10013

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 01.06.2017
Od 01.06.2017
01.02.2017 - 31.05.2017
01.02.2017 - 31.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
18.07.2020 17.07.2020 iný dôvod
16.01.2020 16.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
14.12.2018 13.12.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
09.01.2018 08.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
23.11.2017 23.11.2017 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
16.07.2020
13.12.2017
31.05.2017

05.08.2020

05.08.2020