Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

HOCHTIEF CZ a. s.

46678468

Akciová spoločnosť

Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5, Česká republika

01.02.2017

Nie je

9971

Oprávnená osoba

JUDr. Ľubomír Ivan, advokát

42197821

Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.12.2020

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021