Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DXC Technology Slovakia s. r. o.

35785306

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Galvaniho 7, 82002 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9953

Oprávnená osoba

Biksadský & Partners, s.r.o.

36858552

Michalská 9, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.02.2021

26.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021