Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Enterprise Services Slovakia s. r. o.

35785306

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Galvaniho 7, 82002 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9953

Oprávnená osoba

Ernst & Young Law s. r. o.

47255960

Žižkova 9, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2018

22.10.2018