Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

44553412

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9946

Oprávnená osoba

REVICKÝ a partneri s. r. o.

36863882

Krčméryho 16, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.07.2020

03.07.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021