Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Alter Energo, a.s.

44974701

Akciová spoločnosť

Hlavná 561, 95178 Kolíňany, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9935

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Karol Pudlák, s.r.o.

53575318

Štefánikova 98/70, 05801 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

10.09.2020

31.08.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021