Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

HASTRA s.r.o.

31606296

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dolné Rudiny 2/3528, 01001 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9908

Oprávnená osoba

DEDÁK & Partners, s. r. o.

50735764

Suché mýto 7045/1, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.01.2021

12.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.05.2022

23.05.2022